Video POKART


Výroba POKART

Zpracování odpadových lepenek z výseků

Kruh kartonážní výroby se uzavírá recyklací materiálu, který vzniká jako odpad zejména v průběhu vysekávání obalů (technické okraje, odpad z tvarového výseku). Tento odpad je pomocí důmyslného systému podzemních pásových dopravníků dopraven k lisovacímu zařízení, v němž je následně stlačen do kompaktních balíků. Tyto balíky prodáváme coby sběrový papír, jenž své využití nachází např. v kartonovém stroji - ten pak vyrábí znovu plnou strojní lepenku, což nás posunuje na samý počátek celého procesu; ten se tak může nesčetněkrát opakovat... 

 

Technologie

- Sběrné dopravníkové pásy (vedené pod úrovní povrchu od všech výsekových automatů) + lisovací zařízení BRIKLIS

Vstup

- Technologické okraje, odpad z tvarového výseku, makulatury, košový papír

Výstup

- Kompaktní slisovaný balík o hmotnosti 300 kg

Produkce

- 100 tun/měsíc