Video POKART


Výroba POKART

Plošný výsek

Vlastní tvar obalu se vytváří na výsekových automatech - ty prostřednictvím tzv. matric (výsekových forem) dokážou do materiálů o tloušťce až 9 mm sekat libovolné tvary. Neomezujeme se pouze na vysekávání z hladkých, natíraných a plných strojních lepenek, ale také na výseky z PVC fólií, pěnových fólií, gumy, korku a jiných materiálů - možnosti jsou tak velmi široké. Díky investici do zcela nového švýcarského stroje Bobst Visioncut na konci roku 2011 jsme dokázali zásadně zvýšit celkový hodinový výkon našich výseků. Celkem vlastníme 3 výsekové automaty a jejich maximální sečtený výkon by za ideálních podmínek činil bezmála 10 000 archů/1 hodinu.

Technologie

- Bobst Visioncut (formát až 1600 x 1100 mm) a 2 automaty WUPA (formáty 1380 x 990 mm a 1080 x 780 mm)

Vstup

- Vlnitá lepenka o tloušťce 0,75 - 9 mm, hladká lepenka od 230 g/m2 (od 0,75 mm), alternativní materiály (fólie, pěna, korek, pryže...)

Výstup

- Tvarový výsek (jako hotový produkt, nebo určený k dalšímu zpracování na lepících strojích)

Produkce

- Celkový výkon všech strojů max. 12 800 archů/hodinu (z toho Bobst Visioncut 4800 archů/hodinu a automaty WUPA vždy po 4000 arších/hodinu)