Otázky a odpovědi ke KaSL

lehka-krizova-vlna-kasirovana-01-web-1304152123.jpg

Otázky a odpovědi k tématu křížových a speciálních lepenek (KaSL)

Charakterizujte na úvod, o jaké produkty se jedná.
KaSL jsou absolutní novinkou vlastního vývoje a výroby v oblasti kartonáže a svou výjimečností a charakteristikami mají předpoklad se uplatnit na trhu s obaly u nás i ve světě. Zkráceně jedná se o lepenky neskonale pevné v obou směrech zatížení, nebývale tenké, nesmírně houževnaté a odolné k mechanickým vlivům i vlivům okolí.

Jaký je rozdíl mezi křížovými a speciálními lepenkami?
Křížové lepenky jsou vyráběny kašírováním různorodých druhů vícevrstvých lepenek do kříže, nejčastěji v kombinacích vln E, F, N, B, C. Speciální lepenky se vyrábějí mnohdy vícenásobným kašírováním v kombinacích různorodých druhů lepenek v mixu mnoha typů vlny a gramáží (u hladkých lepenek) podle účelu a užití.

Každou modifikaci KaSL lze opatřit ofsetovým nebo flexografickým tiskem dle přání zákazníka.

Můžete přiblížit princip výroby KaSL?
Vzhledem k tomu, že zvlňovací stroje ani standardně dodávané kašírovací stroje neumožňují produkci těchto druhů materiálů v celé jejich škále při odpovídajících výkonech a kvalitě, byly tyto materiály předmětem dlouhodobého vývoje a zkoušek včetně úprav a zásahů do technického zázemí strojního zařízení. Princip výroby je duševním majetkem firmy.

Jaké zásadní výhody spatřujete v užití KaSL oproti běžně dodávaným a užívaným materiálům?

Křížové lepenky:
- vlny jsou pootočeny proti sobě o 90°, čímž se plně využívá pevnosti vlny v obou směrech a v obou osách = vysoká diagonální pevnost a pevnost v krutu

- přesnost v ohybu a v rylování

- odolnost proti ohnutí, zkroucení, vyboulení = libovolné ukládání naplněných kartonů na paletu

- tloušťka materiálu je při docílených vyšších zátěžových parametrech oproti běžným lepenkám podstatně redukována = úspory v logistice

Speciální lepenky mají podobné charakteristiky navíc s užitím různorodých materiálů pro dosažení atraktivního vzhledu, zvýšení odolnosti proti vlhkosti, mastnotám a zejména dosažení pevnostních parametrů na úrovni až 7-vrstvých lepenek s výhodami uvedenými u předchozího druhu lepenek.

Můžete uvést konkrétní parametrické porovnání KaSL se standardně dodávanými lepenkami?

 Označení  ECT (kN/m)  Tloušťka (mm)
 Příklad: Náhrada sedmivrstvé lepenky speciální hladkou/vlnitou/hladkou
 Speciální lepenka hladká/vlnitá/hladká jako náhrada 7VVL  13,30 3,22 
 Běžná 7VVL lepenka  12,60 12,90 
 Příklad: Náhrada kašírované pětivrstvé lepenky lehkou křížovou vlnou
 Lehká křížová lepenka (měřeno souběžně s vlnou) jako náhrada 5VVL   9,50  3,30
 Lehká křížová lepenka (měřeno kolmo na vlnu) jako náhrada 5VVL   9,50  3,30
 Běžná 5VL lepenka (měřeno souběžně s vlnou)  6,30  6,50
 Běžná 5VL lepenka (měřeno kolmo na vlnu)  2,46  6,50

ECT - laboratorní parametr měření pevnosti lepenky v tlaku na hranu

Jak potom vyznívá cenové porovnání?
Cenové relace KaSL jsou při zachování všech již uvedených předností a výhod srovnatelné s běžnými lepenkami na trhu, v některých případech jsou ceny dokonce nižší. V konkrétně uvedených příkladech u otázky č. 5 až o 35%.

Lze vytipovat z celé škály KaSL tu nejekonomičtější a nejčastější variantu, která má veškeré předpoklady pro uplatnění na trhu?
Vřele doporučujeme našim zákazníkům zejména jako náhradu obalů z kašírované pětivrstvé lepenky naší křížovou vlnu LKV. Je to řešení, které cenově, kvalitativně a parametricky plně uspokojí veškeré náročné požadavky na balení zboží.

Jaké druhy KaSL jsou ve Vaší nabídce a kde mohu zhlédnout strukturu a složení Vašich materiálů a zároveň získat bližší informace o produktu?
Všechny druhy KaSL jsou popsány na firemních www stránkách v kategorii 'speciální výroba'.

Mohu si objednat samostatně pouze lepenku?
Ano, KaSL jsou v naši nabídce a lze si je objednat ve formě archů při stanoveném minimálním odběru a formátu daném technickými parametry výrobního zařízení. Pochopitelně je pro zákazníka vhodnější a účelnější si zadat z těchto materiálů výrobu obalu na klíč, tj. včetně vývoje a poradenství. K plné dispozici jsou vám vždy naši obchodní zástupci.

Jaké se nabízí využití KaSL v obalovém průmyslu?
Špičkové užitné vlastnosti KaSL již dříve popsané je předurčují k užití balení kapalin a sypkých materiálů včetně spojovacího materiálu, čili všude tam, kde dochází k rovnoměrnému tlaku na všechny strany. Dále splňují požadavky trhu na vzhled (barevná otevřená vlna vně obalu), odolnost proti vodě, mastnotám a vysokým zátěžím. Protože pevnostní hodnoty jsou díky křížové vlně shodné v obou směrech, lze ukládat obaly již naplněné zbožím na paletu libovolně bez obav z poškození zboží zátěží a tlakem z jiné strany.

zpět k produktům >